THE VALUE OF INDEPENDENCE

เป็นองค์กรที่จะต้องดำรงไว้ ซึ่งความเป็นอิสระในการวิเคราะห์ ความเป็นกลาง และโปร่งใส ซึ่งถือเป็น “ธรรมชาติ” ของความเป็น “ทริสเรทติ้ง”

การดำรงไว้ซึ่ง “ความเป็นอิสระ” (Independence) ก่อให้เกิด “คุณค่า” (Value) หลายมิติ
คุณค่าต่อลูกค้า
ความเห็นที่เป็นอิสระทำให้บทวิเคราะห์ของทริสเรทติ้งมีประโยชน์ต่อลูกค้า ลูกค้าจำนวนหนึ่งได้สะท้อนให้รับทราบว่า ได้นำบทวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรอย่างได้ผล
คุณค่าต่อพนักงานและองค์กร
การที่ทริสเรทติ้งจะดำรงอยู่อย่างยั่งยืนและอย่างมีคุณค่าต่อลูกค้าและสังคม พนักงานจะต้องตระหนักว่า ต้องทำงานอย่างมีหลักการ บนพื้นฐานของความเป็นอิสระในการวิเคราะห์ และมีความโปร่งใส ไม่มีความขัดแย้งในผลประโยชน์ ซึ่งจะทำให้องค์กรสามารถรักษาคุณค่านี้ไว้ได้อย่างยั่งยืน
คุณค่าต่อสังคม
ทุกวันนี้กระแสโลกได้มุ่งเน้นความสำคัญของ ความเป็นอิสระ เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน จะเห็นได้จากการที่ตลาดทุนทั่วโลกต่างส่งเสริมให้บริษัททั้งหลายเพิ่มสัดส่วนของ กรรมการอิสระ ให้มากขึ้น นอกจากนั้นในการพัฒนาทางสังคมและการเมือง บทบาทของ องค์กรอิสระ ก็เพิ่มมากขึ้นตามลำดับเช่นกัน ซึ่งเป็นการยืนยันว่ากระแสสังคมโลกให้คุณค่าของ ความเป็นอิสระ ว่าก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจ สังคม และการเมืองอย่างแท้จริง

Top panel
ป้ายโฆษณา
แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์ล็อกอิน ล็อกอิน

จำนวนผู้เข้าชม : 2881911

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร และแนวโน้ม “บ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง” ที่ “BBB+/Stable”
31/10/2557

ทริสเรทติ้งยืนยันอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “BBB+” ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่”


ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร & หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และแนวโน้ม “บ. ราชธานีลิสซิ่ง” ที่ “BBB+/Stable”
30/10/2557

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “BBB+” ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่”


ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร “บ. ปริญสิริ” ที่ “BBB-" และเปลี่ยนแนวโน้มเป็น “Negative” จาก “Stable”
29/10/2557

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “BBB-” พร้อมทั้งปรับแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทเป็น “Negative” หรือ “ลบ” จาก “Stable” หรือ “คงที่”


อื่นๆ... << คลิก
PR News

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ร่วมกับบริษัท Standard & Poor’s Ratings Services จัดงานสัมมนาในหัวข้อ  “Thailand’s Banking Outlook and Hybrid Capital under BASEL III” ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
Articles & Research
ผู้ประกอบการที่อยู่อาศัย
ทริสเรทติ้งคาดว่าธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปี 2557 จากการที่ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นเมื่อความกังวลเกี่ยวกับปัญหาการเมืองลดลง อย่างไรก็ดี ภาระหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงยังคงเป็นปัจจัยลบต่อธุรกิจ
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...