THE VALUE OF INDEPENDENCE

เป็นองค์กรที่จะต้องดำรงไว้ ซึ่งความเป็นอิสระในการวิเคราะห์ ความเป็นกลาง และโปร่งใส ซึ่งถือเป็น “ธรรมชาติ” ของความเป็น “ทริสเรทติ้ง”

การดำรงไว้ซึ่ง “ความเป็นอิสระ” (Independence) ก่อให้เกิด “คุณค่า” (Value) หลายมิติ
คุณค่าต่อลูกค้า
ความเห็นที่เป็นอิสระทำให้บทวิเคราะห์ของทริสเรทติ้งมีประโยชน์ต่อลูกค้า ลูกค้าจำนวนหนึ่งได้สะท้อนให้รับทราบว่า ได้นำบทวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรอย่างได้ผล
คุณค่าต่อพนักงานและองค์กร
การที่ทริสเรทติ้งจะดำรงอยู่อย่างยั่งยืนและอย่างมีคุณค่าต่อลูกค้าและสังคม พนักงานจะต้องตระหนักว่า ต้องทำงานอย่างมีหลักการ บนพื้นฐานของความเป็นอิสระในการวิเคราะห์ และมีความโปร่งใส ไม่มีความขัดแย้งในผลประโยชน์ ซึ่งจะทำให้องค์กรสามารถรักษาคุณค่านี้ไว้ได้อย่างยั่งยืน
คุณค่าต่อสังคม
ทุกวันนี้กระแสโลกได้มุ่งเน้นความสำคัญของ ความเป็นอิสระ เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน จะเห็นได้จากการที่ตลาดทุนทั่วโลกต่างส่งเสริมให้บริษัททั้งหลายเพิ่มสัดส่วนของ กรรมการอิสระ ให้มากขึ้น นอกจากนั้นในการพัฒนาทางสังคมและการเมือง บทบาทของ องค์กรอิสระ ก็เพิ่มมากขึ้นตามลำดับเช่นกัน ซึ่งเป็นการยืนยันว่ากระแสสังคมโลกให้คุณค่าของ ความเป็นอิสระ ว่าก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจ สังคม และการเมืองอย่างแท้จริง

Top panel
ป้ายโฆษณา
แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าชม : 5592518

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาท “บ. ราชธานีลิสซิ่ง” ที่ระดับ “A-/Stable”
24/01/2560

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันในวงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาทของ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “A-” ในขณะเดียวกันยังยืนยันอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของบริษัทที่ระดับ “A-” ด้วยเช่นกัน โดยแนวโน้มยังคง “Stable” หรือ “คงที่”


ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและแนวโน้ม “บ. ดุสิตธานี” ที่ “BBB+/Stable”
19/01/2560

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “BBB+” ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่”


ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตองค์กร “บ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง” ที่ “A-” ด้วยแนวโน้ม “Stable”
17/01/2560

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “A-” ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่”


อื่นๆ... << คลิก
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งการเลื่อนงานสัมมนาทริสเรทติ้งและ S&P Global Ratings ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00-12.30 น.
ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรได้เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ซึ่งก่อให้เกิดความเศร้าสลดแก่พสกนิกรชาวไทยเป็นอย่างสูง บริษัททริสเรทติ้ง ร่วมกับ S&P Global Ratings พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เลื่อนการจัดงานสัมมนา “Credit Spotlight on Thailand” ซึ่งเดิมกำหนดให้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 ออกไป โดยจะแจ้งให้ท่านทราบวันและเวลาที่จะจัดงานดังกล่าวอีกครั้งในภายหลัง
จึงใคร่เรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น หากมีข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อ คุณขวัญชนก โชคชัยวงศ์ / คุณอรอนงค์ อินลักษณะ / คุณชนาพร ปิ่นพิทักษ์ เบอร์โทรศัพท์ 02-697-3000 ต่อ 234 / 111 / 207 หรือ คุณกรกมล ทวีสิน 081-833-4242 ในวันและเวลาราชการ
ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรได้เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ซึ่งก่อให้เกิดความเศร้าสลดแก่พสกนิกรชาวไทยเป็นอย่างสูง บริษัททริสเรทติ้ง ร่วมกับ S&P Global Ratings พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เลื่อนการจัดงานสัมมนา “Credit Spotlight on Thailand” ซึ่งเดิมกำหนดให้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 ออกไป โดยจะแจ้งให้ท่านทราบวันและเวลาที่จะจัดงานดังกล่าวอีกครั้งในภายหลัง
จึงใคร่เรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น หากมีข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อ คุณขวัญชนก โชคชัยวงศ์ / คุณอรอนงค์ อินลักษณะ / คุณชนาพร ปิ่นพิทักษ์ เบอร์โทรศัพท์ 02-697-3000 ต่อ 234 / 111 / 207 หรือ คุณกรกมล ทวีสิน 081-833-4242 ในวันและเวลาราชการ
Articles & Research
Mass Transit Industry
As the capital of Thailand and a popular destination for tourists, Bangkok is encountering a great demand for fast and reliable.According to the Department of Land Transport (DLT), the number of registered cars in Bangkok rose to 9.2 million at the end of May 2016, and grew at a compound annual growth rate (CAGR) of 6.3% during 2005-2015. Electric trains are an alternative to avoid road’s traffic congestion, making the electric train network the most convenient means to travel throughout the city.
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...