THE VALUE OF INDEPENDENCE

เป็นองค์กรที่จะต้องดำรงไว้ ซึ่งความเป็นอิสระในการวิเคราะห์ ความเป็นกลาง และโปร่งใส ซึ่งถือเป็น “ธรรมชาติ” ของความเป็น “ทริสเรทติ้ง”

การดำรงไว้ซึ่ง “ความเป็นอิสระ” (Independence) ก่อให้เกิด “คุณค่า” (Value) หลายมิติ
คุณค่าต่อลูกค้า
ความเห็นที่เป็นอิสระทำให้บทวิเคราะห์ของทริสเรทติ้งมีประโยชน์ต่อลูกค้า ลูกค้าจำนวนหนึ่งได้สะท้อนให้รับทราบว่า ได้นำบทวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรอย่างได้ผล
คุณค่าต่อพนักงานและองค์กร
การที่ทริสเรทติ้งจะดำรงอยู่อย่างยั่งยืนและอย่างมีคุณค่าต่อลูกค้าและสังคม พนักงานจะต้องตระหนักว่า ต้องทำงานอย่างมีหลักการ บนพื้นฐานของความเป็นอิสระในการวิเคราะห์ และมีความโปร่งใส ไม่มีความขัดแย้งในผลประโยชน์ ซึ่งจะทำให้องค์กรสามารถรักษาคุณค่านี้ไว้ได้อย่างยั่งยืน
คุณค่าต่อสังคม
ทุกวันนี้กระแสโลกได้มุ่งเน้นความสำคัญของ ความเป็นอิสระ เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน จะเห็นได้จากการที่ตลาดทุนทั่วโลกต่างส่งเสริมให้บริษัททั้งหลายเพิ่มสัดส่วนของ กรรมการอิสระ ให้มากขึ้น นอกจากนั้นในการพัฒนาทางสังคมและการเมือง บทบาทของ องค์กรอิสระ ก็เพิ่มมากขึ้นตามลำดับเช่นกัน ซึ่งเป็นการยืนยันว่ากระแสสังคมโลกให้คุณค่าของ ความเป็นอิสระ ว่าก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจ สังคม และการเมืองอย่างแท้จริง

Top panel
ป้ายโฆษณา
แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์ล็อกอิน ล็อกอิน

จำนวนผู้เข้าชม : 3335705

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท “บ. พฤกษา เรียลเอสเตท” ที่ระดับ “A/Stable”
16/04/2558

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาทของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “A” ในขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้งยังคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของบริษัทที่ระดับ “A” ด้วยเช่นกัน โดยแนวโน้มยังคง “Stable” หรือ “คงที่”


ทริสเรทติ้งเพิ่มอันดับเครดิตองค์กร “บ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรี” เป็น “AAA” จาก “AA+”
10/04/2558

ทริสเรทติ้งปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (RATCHGEN) เป็น “AAA” จากเดิมที่ระดับ “AA+” ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่”


ทริสเรทติ้งเพิ่มอันดับเครดิตองค์กร “บ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง” เป็น “AAA” จาก “AA+”
10/04/2558

ทริสเรทติ้งปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (RATCH) เป็น “AAA” จากเดิมที่ระดับ “AA+” ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่”


อื่นๆ... << คลิก
PR News

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ร่วมกับบริษัท Standard & Poor’s Ratings Services จัดงานสัมมนาในหัวข้อ  “Thailand’s Banking Outlook and Hybrid Capital under BASEL III” ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
Articles & Research
ผู้ประกอบการที่อยู่อาศัย
ทริสเรทติ้งคาดการณ์ว่าธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในปี 2558 จะทรงตัวหรือเติบโตเล็กน้อยจากปีก่อน โดยมีปัจจัยบวกได้แก่ อัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวลดลง ต้นทุนค่าแรงและวัสดุก่อสร้างที่ค่อนข้างทรงตัว และบรรยากาศทางการเมืองที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจัยกังวลสำคัญที่มีผลต่อธุรกิจก็มีหลายประการเช่นกัน อาทิ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่ำกว่าคาด ภาระหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง และจำนวนที่อยู่อาศัยเหลือขายที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...