THE VALUE OF INDEPENDENCE

เป็นองค์กรที่จะต้องดำรงไว้ ซึ่งความเป็นอิสระในการวิเคราะห์ ความเป็นกลาง และโปร่งใส ซึ่งถือเป็น “ธรรมชาติ” ของความเป็น “ทริสเรทติ้ง”

การดำรงไว้ซึ่ง “ความเป็นอิสระ” (Independence) ก่อให้เกิด “คุณค่า” (Value) หลายมิติ
คุณค่าต่อลูกค้า
ความเห็นที่เป็นอิสระทำให้บทวิเคราะห์ของทริสเรทติ้งมีประโยชน์ต่อลูกค้า ลูกค้าจำนวนหนึ่งได้สะท้อนให้รับทราบว่า ได้นำบทวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรอย่างได้ผล
คุณค่าต่อพนักงานและองค์กร
การที่ทริสเรทติ้งจะดำรงอยู่อย่างยั่งยืนและอย่างมีคุณค่าต่อลูกค้าและสังคม พนักงานจะต้องตระหนักว่า ต้องทำงานอย่างมีหลักการ บนพื้นฐานของความเป็นอิสระในการวิเคราะห์ และมีความโปร่งใส ไม่มีความขัดแย้งในผลประโยชน์ ซึ่งจะทำให้องค์กรสามารถรักษาคุณค่านี้ไว้ได้อย่างยั่งยืน
คุณค่าต่อสังคม
ทุกวันนี้กระแสโลกได้มุ่งเน้นความสำคัญของ ความเป็นอิสระ เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน จะเห็นได้จากการที่ตลาดทุนทั่วโลกต่างส่งเสริมให้บริษัททั้งหลายเพิ่มสัดส่วนของ กรรมการอิสระ ให้มากขึ้น นอกจากนั้นในการพัฒนาทางสังคมและการเมือง บทบาทของ องค์กรอิสระ ก็เพิ่มมากขึ้นตามลำดับเช่นกัน ซึ่งเป็นการยืนยันว่ากระแสสังคมโลกให้คุณค่าของ ความเป็นอิสระ ว่าก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจ สังคม และการเมืองอย่างแท้จริง

Top panel
ป้ายโฆษณา
แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าชม : 5459626

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและแนวโน้ม “บ. โรงพิมพ์ตะวันออก” ที่ “BBB/Stable”
30/11/2559

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “BBB” ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่”


ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและแนวโน้ม “บ. อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป” ที่ “BBB/Stable”
30/11/2559

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “BBB” ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่”


ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้มีประกันบางส่วนชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นวงเงิน 6,000 ล้านบาท “บ. นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท. (9)” ที่ระดับ “AA-(sf)”
29/11/2559

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตที่ระดับ “AA-(sf)” ให้แก่หุ้นกู้มีประกันบางส่วนชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นอายุ 5 ปี ในวงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท (หุ้นกู้มีประกัน) ของ บริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท. (9) จำกัด (ผู้ออกตราสาร หรือเอสพีวี)


อื่นๆ... << คลิก
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งการเลื่อนงานสัมมนาทริสเรทติ้งและ S&P Global Ratings ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00-12.30 น.
ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรได้เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ซึ่งก่อให้เกิดความเศร้าสลดแก่พสกนิกรชาวไทยเป็นอย่างสูง บริษัททริสเรทติ้ง ร่วมกับ S&P Global Ratings พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เลื่อนการจัดงานสัมมนา “Credit Spotlight on Thailand” ซึ่งเดิมกำหนดให้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 ออกไป โดยจะแจ้งให้ท่านทราบวันและเวลาที่จะจัดงานดังกล่าวอีกครั้งในภายหลัง
จึงใคร่เรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น หากมีข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อ คุณขวัญชนก โชคชัยวงศ์ / คุณอรอนงค์ อินลักษณะ / คุณชนาพร ปิ่นพิทักษ์ เบอร์โทรศัพท์ 02-697-3000 ต่อ 234 / 111 / 207 หรือ คุณกรกมล ทวีสิน 081-833-4242 ในวันและเวลาราชการ
ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรได้เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ซึ่งก่อให้เกิดความเศร้าสลดแก่พสกนิกรชาวไทยเป็นอย่างสูง บริษัททริสเรทติ้ง ร่วมกับ S&P Global Ratings พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เลื่อนการจัดงานสัมมนา “Credit Spotlight on Thailand” ซึ่งเดิมกำหนดให้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 ออกไป โดยจะแจ้งให้ท่านทราบวันและเวลาที่จะจัดงานดังกล่าวอีกครั้งในภายหลัง
จึงใคร่เรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น หากมีข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อ คุณขวัญชนก โชคชัยวงศ์ / คุณอรอนงค์ อินลักษณะ / คุณชนาพร ปิ่นพิทักษ์ เบอร์โทรศัพท์ 02-697-3000 ต่อ 234 / 111 / 207 หรือ คุณกรกมล ทวีสิน 081-833-4242 ในวันและเวลาราชการ
Articles & Research
Rubber Industry
An oversupply of natural rubber (NR) has continued to ease since 2014. Worldwide NR production grew at a slower pace as the prolonged drops in NR prices caused producers to limit expansion plans.
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...