THE VALUE OF INDEPENDENCE

เป็นองค์กรที่จะต้องดำรงไว้ ซึ่งความเป็นอิสระในการวิเคราะห์ ความเป็นกลาง และโปร่งใส ซึ่งถือเป็น “ธรรมชาติ” ของความเป็น “ทริสเรทติ้ง”

การดำรงไว้ซึ่ง “ความเป็นอิสระ” (Independence) ก่อให้เกิด “คุณค่า” (Value) หลายมิติ
คุณค่าต่อลูกค้า
ความเห็นที่เป็นอิสระทำให้บทวิเคราะห์ของทริสเรทติ้งมีประโยชน์ต่อลูกค้า ลูกค้าจำนวนหนึ่งได้สะท้อนให้รับทราบว่า ได้นำบทวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรอย่างได้ผล
คุณค่าต่อพนักงานและองค์กร
การที่ทริสเรทติ้งจะดำรงอยู่อย่างยั่งยืนและอย่างมีคุณค่าต่อลูกค้าและสังคม พนักงานจะต้องตระหนักว่า ต้องทำงานอย่างมีหลักการ บนพื้นฐานของความเป็นอิสระในการวิเคราะห์ และมีความโปร่งใส ไม่มีความขัดแย้งในผลประโยชน์ ซึ่งจะทำให้องค์กรสามารถรักษาคุณค่านี้ไว้ได้อย่างยั่งยืน
คุณค่าต่อสังคม
ทุกวันนี้กระแสโลกได้มุ่งเน้นความสำคัญของ ความเป็นอิสระ เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน จะเห็นได้จากการที่ตลาดทุนทั่วโลกต่างส่งเสริมให้บริษัททั้งหลายเพิ่มสัดส่วนของ กรรมการอิสระ ให้มากขึ้น นอกจากนั้นในการพัฒนาทางสังคมและการเมือง บทบาทของ องค์กรอิสระ ก็เพิ่มมากขึ้นตามลำดับเช่นกัน ซึ่งเป็นการยืนยันว่ากระแสสังคมโลกให้คุณค่าของ ความเป็นอิสระ ว่าก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจ สังคม และการเมืองอย่างแท้จริง

Top panel
ป้ายโฆษณา
แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าชม : 4072229

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุนที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 วงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท “ธ. เกียรตินาคิน” ที่ระดับ “BBB/Stable”
26/11/2558

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุนที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ชุดใหม่ของธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาทที่ระดับ “BBB” ในขณะเดียวกันยังคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของธนาคารที่ระดับ “A-” ด้วย โดยแนวโน้มยังคง “Stable” หรือ “คงที่”


ทริสเรทติ้งเพิ่มอันดับเครดิตองค์กร “บล. เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์” เป็น “BBB-” จาก “BB+” ด้วยแนวโน้ม “Stable”
25/11/2558

ทริสเรทติ้งปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) เป็นระดับ “BBB-” จากระดับ “BB+” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่”


ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ “บ. ดีเอดี เอสพีวี” ที่ “AAA(sf)”
24/11/2558

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้มูลค่ารวม 22,499.90 ล้านบาทของ บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด (เอสพีวี หรือผู้ออกตราสาร) ที่ระดับ “AAA(sf)”


อื่นๆ... << คลิก
PR News

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด โดยนางสาววัฒนา ถิรานุชิต กรรมการผู้จัดการ ได้จัดแถลงข่าวเพื่อสรุปภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของไทย รวมทั้งมุมมองของทริสเรทติ้งเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมที่น่าจับตามองในปี 2558 และแนวโน้มในปี 2559

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 

"On 29 September 2015, TRIS Rating Co., Ltd., together with Standard & Poor's Ratings Services, organized a joint seminar entitled "ASEAN Bond Markets", at the Grand Hyatt Erawan Bangkok.

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
Articles & Research
มาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์

มาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมาเป็นอีกหนึ่งมาตรการเพื่อกระตุ้นความต้องการซื้อของประชาชน ท่ามกลางสถานการณ์ชะลอตัวของเศรษฐกิจไทยที่เห็นชัดเจนตั้งแต่ไตรมาสที่สองของปีนี้ และทาให้ประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยถูกปรับลดลงอย่างต่อเนื่องเหลือเพียงประมาณไม่เกิน 3% ในปีนี้ จากที่เคยมีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะโตประมาณ 3.5% ขึ้นไปโดยหลายๆ สานักวิจัยและหน่วยงานภาครัฐ 

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...