THE VALUE OF INDEPENDENCE

เป็นองค์กรที่จะต้องดำรงไว้ ซึ่งความเป็นอิสระในการวิเคราะห์ ความเป็นกลาง และโปร่งใส ซึ่งถือเป็น “ธรรมชาติ” ของความเป็น “ทริสเรทติ้ง”

การดำรงไว้ซึ่ง “ความเป็นอิสระ” (Independence) ก่อให้เกิด “คุณค่า” (Value) หลายมิติ
คุณค่าต่อลูกค้า
ความเห็นที่เป็นอิสระทำให้บทวิเคราะห์ของทริสเรทติ้งมีประโยชน์ต่อลูกค้า ลูกค้าจำนวนหนึ่งได้สะท้อนให้รับทราบว่า ได้นำบทวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรอย่างได้ผล
คุณค่าต่อพนักงานและองค์กร
การที่ทริสเรทติ้งจะดำรงอยู่อย่างยั่งยืนและอย่างมีคุณค่าต่อลูกค้าและสังคม พนักงานจะต้องตระหนักว่า ต้องทำงานอย่างมีหลักการ บนพื้นฐานของความเป็นอิสระในการวิเคราะห์ และมีความโปร่งใส ไม่มีความขัดแย้งในผลประโยชน์ ซึ่งจะทำให้องค์กรสามารถรักษาคุณค่านี้ไว้ได้อย่างยั่งยืน
คุณค่าต่อสังคม
ทุกวันนี้กระแสโลกได้มุ่งเน้นความสำคัญของ ความเป็นอิสระ เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน จะเห็นได้จากการที่ตลาดทุนทั่วโลกต่างส่งเสริมให้บริษัททั้งหลายเพิ่มสัดส่วนของ กรรมการอิสระ ให้มากขึ้น นอกจากนั้นในการพัฒนาทางสังคมและการเมือง บทบาทของ องค์กรอิสระ ก็เพิ่มมากขึ้นตามลำดับเช่นกัน ซึ่งเป็นการยืนยันว่ากระแสสังคมโลกให้คุณค่าของ ความเป็นอิสระ ว่าก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจ สังคม และการเมืองอย่างแท้จริง

Top panel
ป้ายโฆษณา
แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าชม : 5211108

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร & หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และแนวโน้ม “บ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น” ที่ “BBB+/Stable”
23/09/2559

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “BBB+” ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่”


ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและแนวโน้ม “ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย” ที่ “A-/Stable”
22/09/2559

ทริสเรทติ้งยืนยันอันดับเครดิตองค์กรของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ที่ระดับ “A-” ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่”


ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและแนวโน้ม “สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ” ที่ “BBB+/Stable”
22/09/2559

ทริสเรทติ้งยืนยันอันดับเครดิตองค์กรของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด (สอ.รพ.) ที่ระดับ “BBB+” ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่”


อื่นๆ... << คลิก
ข่าวประชาสัมพันธ์

กรุงเทพฯ 23 มิถุนายน 2559 – บริษัท เอสแอนด์พี โกลบอล เรทติ้ง (S&P Global Ratings) สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำของโลกและ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (ทริสเรทติ้ง) สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำของประเทศไทย ประกาศในวันนี้ถึงการบรรลุข้อตกลงในการที่ S&P Global Ratings เข้าถือหุ้น 49% ในทริสเรทติ้ง

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
Articles & Research
Bond Market Update
ตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนของไทยยังมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยมีการออกตราสารสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2558 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อไป
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...