THE VALUE OF INDEPENDENCE

เป็นองค์กรที่จะต้องดำรงไว้ ซึ่งความเป็นอิสระในการวิเคราะห์ ความเป็นกลาง และโปร่งใส ซึ่งถือเป็น “ธรรมชาติ” ของความเป็น “ทริสเรทติ้ง”

การดำรงไว้ซึ่ง “ความเป็นอิสระ” (Independence) ก่อให้เกิด “คุณค่า” (Value) หลายมิติ
คุณค่าต่อลูกค้า
ความเห็นที่เป็นอิสระทำให้บทวิเคราะห์ของทริสเรทติ้งมีประโยชน์ต่อลูกค้า ลูกค้าจำนวนหนึ่งได้สะท้อนให้รับทราบว่า ได้นำบทวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรอย่างได้ผล
คุณค่าต่อพนักงานและองค์กร
การที่ทริสเรทติ้งจะดำรงอยู่อย่างยั่งยืนและอย่างมีคุณค่าต่อลูกค้าและสังคม พนักงานจะต้องตระหนักว่า ต้องทำงานอย่างมีหลักการ บนพื้นฐานของความเป็นอิสระในการวิเคราะห์ และมีความโปร่งใส ไม่มีความขัดแย้งในผลประโยชน์ ซึ่งจะทำให้องค์กรสามารถรักษาคุณค่านี้ไว้ได้อย่างยั่งยืน
คุณค่าต่อสังคม
ทุกวันนี้กระแสโลกได้มุ่งเน้นความสำคัญของ ความเป็นอิสระ เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน จะเห็นได้จากการที่ตลาดทุนทั่วโลกต่างส่งเสริมให้บริษัททั้งหลายเพิ่มสัดส่วนของ กรรมการอิสระ ให้มากขึ้น นอกจากนั้นในการพัฒนาทางสังคมและการเมือง บทบาทของ องค์กรอิสระ ก็เพิ่มมากขึ้นตามลำดับเช่นกัน ซึ่งเป็นการยืนยันว่ากระแสสังคมโลกให้คุณค่าของ ความเป็นอิสระ ว่าก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจ สังคม และการเมืองอย่างแท้จริง

Top panel
ป้ายโฆษณา
แผนผังเว็บไซต์ แผนผังเว็บไซต์ล็อกอิน ล็อกอิน

จำนวนผู้เข้าชม : 3682781

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร & หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และแนวโน้ม “บ. เอพี (ไทยแลนด์)” ที่ “A-/Stable”
04/08/2558

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “A-” ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่”


ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท “บ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น” ที่ระดับ “BBB+/Stable”
04/08/2558

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาทของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัดที่ระดับ “BBB+” พร้อมทั้งยืนยันอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของของบริษัทที่ระดับ “BBB+” โดยแนวโน้มยังคง “Stable” หรือ “คงที่”


ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุนวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท “บ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น” ที่ระดับ “A/Negative”
31/07/2558

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาทของ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “A” พร้อมทั้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของบริษัทที่ระดับ “A” เช่นกัน โดยแนวโน้มยังคง “Negative” หรือ “ลบ”


อื่นๆ... << คลิก
PR News

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ร่วมกับบริษัท Standard & Poor’s Ratings Services จัดงานสัมมนาในหัวข้อ  “Thailand’s Banking Outlook and Hybrid Capital under BASEL III” ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
Articles & Research
ผู้รับเหมาก่อสร้าง

ทริสเรทติ้งคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างจะขยายตัวในปี 2558 หลังจากหดตัวในปีก่อน โดยการก่อสร้างภาครัฐจะเป็นปัจจัยหนุนที่สำคัญจากโครงการต่าง ๆ ตามแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้ปีนี้น่าจะเป็นปีที่ดีขึ้นของผู้รับเหมาก่อสร้างที่เน้นรับงานภาครัฐ ในขณะเดียวกันก็คาดว่าการก่อสร้างภาคเอกชนจะสามารถเติบโตได้เช่นกัน แต่อยู่ในอัตราที่ต่ำกว่า โดยการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจในประเทศทำให้ผู้ประกอบการบางรายยังลังเลการตัดสินใจลงทุนในโครงการขนาดใหญ่

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...